Reklama

Reklama jest konieczna w większości branż. Jedną z istotnych kwestii jaką należy się zająć to dobór odpowiedniej postaci reklamy twojej branży lub też produktu jaki sprzedajesz. Każda branża ma swoją specyfikę oraz specyficzną grupę docelową. Dla poniektórych branż najbardziej odpowiednia będzie reklama zewnętrzna, przykładowo billboardy, dla innych najlepszą formą reklamy będą spoty telewizyjne a jeszcze inna branża będzie czerpała olbrzymie korzyści z reklamy na ulotkach. Nader często jeżeli nie najczęściej przedsiębiorstwa korzystają przy prowadzeniu kampanii reklamowych z paru typów reklam. Na przykład, jeśli mamy do czynienia z ogólnokrajową kampanią promującą dany produkt to bardzo często możemy zobaczyć w tej samej formule graficznej reklamy w Internecie, w telewizji, na billboardach.  

Opracowując reklamy należy zdefiniować grupę docelową. Potem na podstawie tej definicji dobierać rodzaje reklam, rodzaje miejsc ich zainstalowania lub emisji, ich charakter, język przekazu.

Murale reklamowe